חלומות פוסט-טראומה

מתוך פרק 6  בספר: הלא מודע במדע ובפסיכואנליזה
מאת יהויקים שטיין

תיאוריות לגבי החלום בפסיכולוגית האני לאחר פרויד

פרופ’ פנחס נוי

כשחלום פורץ למציאות – תודעה כפולה

ד”ר רז אבן

הסרט “תותי בר” של ברגמן – מסע בין חלומות / רות שריג

טפול בגישה יונגיאנית: “חלומות לא שווא ידברו” – חלומות של חולת סרטן / רות נצר

בשם האב, הבן ורוח הקודש /   פרופ’ אבשלום אליצור

הסיוט התיאורטי של חלומות הבלהה / ד”ר רז אבן

‘החיות החכמות המאכלסות את שנתך’: על סמל החיה והחיה בחלומות /   רות נצר

נוירופסיכואנליזה של החלימה / ד”ר רז אבן

שפות החלום, השירה והפסיכואנליזה / רובי שונברגר

חלומות אינקובציה והזמנת חלום בעולם העתיק / ד”ר חיים וייס

חלומות כמורי דרך בהתמודדות עם טראומת השואה / ינינה זימנובוצקי

חבל הטבור של הפסיכואנליזה / ד”ר ערן רולניק

אנו ישנים ולבנו ער – מפת הדרכים של פרויד / ד”ר רות גינזבורג

בין הזמנים: חלומו של זיגמונד פרויד / ד”ר רות גינזבורג

פנים אחרות” לפני ולפנים / עדית אנקורי וד”ר מיכה אנקורי

החלום בפסיכואנליזה אחרי פרויד: תמורות, תפניות והמשכיות

פרופ’ רבקה אייפרמן

עבודה על חלומות בטיפול / ד”ר הלן שיינפלד

יואל קוביץ : חזיונות לילה (מחקר על פרוש החלומות ביהדות) / מריזה קדר

דברי חלומות – היחיד והחלום, השבט והמיתוס / ד”ר מיכה אנקורי

המטפל והטיפול בעולמו הפנימי של המטופל (הטרנספרנס בחלומות) /עדית אנקורי

חלומות וסרטים /רות שריג

על המכאניזם של החלימה בהקיץ ועל תרומתה לנו / פרופ’ אדיר כהן – “חלום הנפש”